Schoolreglement

reglement

Het schoolreglement is online te raadplegen via deze link.

Het schoolreglement is te downloaden via deze link (pdf).