Kwalitatieve opvoeding in een stimulerende omgeving

Basisschool de morootjes wil een school zijn

 • waar onze kinderen door gezonde discipline een brede kijk krijgen op zichzelf en de maatschappij;
 • waar onze kinderen veilig zijn en zich goed voelen;
 • waar veel activiteiten zijn die het contact tussen het schoolteam en de ouders bevorderen;
 • waar aandacht is voor het evenwicht tussen cognitieve en emotionele vaardigheden;
 • waar sportieve, culturele en creatieve activiteiten aan bod komen.

Wat bieden wij nog?

 • een veilige school met open zicht op de spuikom;
 • gratis leermateriaal;
 • veel leeruitstappen met een minimum aan kosten voor de ouders;
 • drie grote speelplaatsen;
 • weldoordachte zorg aangepast aan de echte noden van elk kind afzonderlijk;
 • contractwerk met individuele begeleiding vanaf de 3de kleuterklas;
 • grote turnzaal annex feestzaal en een aparte turnzaal voor de allerkleinsten;
 • duidelijke rapporten met punten, nuttige bemerkingen en bruikbare persoonlijke raadgevingen;
 • talrijke leuke cadeautjes en verrassingen;
 • voor- en naschoolse opvang in een afzonderlijk lokaal;
 • gezonde discipline in een aangename sfeer;
 • grote inzet van een dynamisch schoolteam.