Inschrijven

Je kan online een aanvraag tot inschrijving indienen via volgend formulier:

Inschrijvingsformulier

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs instappen op de volgende data:

Instapmomenten kleuteronderwijs schooljaar 2023-2024

 • Na de kerstvakantie:
  maandag 8 januari 2024 voor kleuters geboren tot en met 8 juli 2021
 • De eerste schooldag van februari:
  donderdag 1 februari 2024 voor kleuters geboren tot en met 1 augustus 2021
 • Na de krokusvakantie:
  maandag 19 februari 2024 voor kleuters geboren tot en met 19 augustus 2021
 • Na de paasvakantie:
  maandag 15 april 2024 voor kleuters geboren tot en met 15 oktober 2021
 • Na hemelvaartdag:
  maandag 13 mei 2024 voor kleuters geboren tot en met 13 november 2021

Het is echter nog steeds noodzakelijk dat de ouders persoonlijk naar school komen om de nodige papieren te tekenen. Hiervoor wordt u dan uitgenodigd.

Het is uiteraard wenselijk uw peutertje voor de instapdatum op school in te schrijven.

Kinderen die van school veranderen kunnen het ganse schooljaar ingeschreven worden, zij moeten geen instapdatum afwachten.

Voor inlichtingen of inschrijvingen kan u op school terecht elke schooldag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur of na afspraak op het telefoonnummer (059) 32 27 45.

De datum van onze opendeur vindt u terug in de jaarplanning onder info.

Tijdens de zomervakantie staan wij de eerste week van juli en na 15 augustus voor u klaar.

Sinds kort gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

Wil je jouw kind op onze school inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 dan zal je eerst jouw kind digitaal moeten aanmelden via de website www.naarschoolinoostende.be . Voor de inschrijvingen van 2023-2024 sluit onze school aan bij het digitale aanmeldingssysteem. Zo voorkomen we kamperende ouders.

Hierdoor volgen we de tijdslijn voor het digitaal aanmelden voor de  inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024, vastgelegd  door de Vlaamse regering voor alle scholen gewoon basisonderwijs dus ook voor de basisscholen in Oostende.

Tijdslijn voor het digitaal aanmelden voor de  inschrijvingen voor het schooljaar  2023 – 2024

Bekendmaking vrije plaatsen

De vrije plaatsen vind je hier.

uiterlijk op dinsdag 15 februari 2023
Aanmeldperiode

Je meldt je kind aan (ook broers en zussen en kinderen van personeelsleden) via de website www.naarschoolinoostende.be

Belangrijk : laat de periode van aanmelden niet voorbijgaan !

dinsdag 28 februari 2023 om 10 uur tot en met dinsdag 21 maart 2023 om 15.30  uur

Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

Bekendmaking resultaten van je aanmelding

Twee mogelijkheden:

–        Je krijgt een ticket voor de inschrijving van jouw kind op onze school of

–        je ontvangt een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de weigeringslijst van onze school.

uiterlijk op vrijdag 21 april 2023
Inschrijvingsperiode

Heb je een ticket voor de inschrijving van jouw kind op onze school, maak dan via mail of via telefoon een afspraak met onze school.

Onze school zal je informeren welke documenten je moet meebrengen.

Belangrijk : Schrijf je jouw kind tijdens deze inschrijvingsperiode niet in dan ben je je vrije plaats kwijt en kan je enkel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode als er nog vrije plaatsen zijn.

maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023
Bekendmaking vrije plaatsen vóór vrije inschrijvingsperiode

De vrije plaatsen vind je hier .

 uiterlijk op maandag 22 mei 2023
Vrije inschrijvingsperiode vanaf dinsdag 23 mei 2023

Hulp nodig bij het aanmelden?

 • Maak een afspraak met onze school.

Ben je op zoek naar meer informatie, ga dan naar de website www.naarschoolinoostende.be