Inschrijven

Je kan online een aanvraag tot inschrijving indienen via volgend formulier:

Inschrijvingsformulier

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs instappen op de volgende data:


Instapmomenten kleuteronderwijs schooljaar 2022-2023

 • Na de kerstvakantie:
  maandag 9 januari 2023 voor kleuters geboren tot en met 9 juli 2020
 • De eerste schooldag van februari:
  woensdag 1 februari 2023 voor kleuters geboren tot en met 1 augustus 2020
 • Na de krokusvakantie:
  maandag 27 februari 2023 voor kleuters geboren tot en met 27 augustus 2020
 • Na de paasvakantie:
  maandag 17 april 2023 voor kleuters geboren tot en met 17 oktober 2020
 • Na hemelvaartdag:
  maandag 22 mei 2023 voor kleuters geboren tot en met 22 november 2020

Het is echter nog steeds noodzakelijk dat de ouders persoonlijk naar school komen om de nodige papieren te tekenen. Hiervoor wordt u dan uitgenodigd.

Het is uiteraard wenselijk uw peutertje voor de instapdatum op school in te schrijven.

Kinderen die van school veranderen kunnen het ganse schooljaar ingeschreven worden, zij moeten geen instapdatum afwachten.

Voor inlichtingen of inschrijvingen kan u op school terecht elke schooldag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur of na afspraak op het telefoonnummer (059) 32 27 45.

De datum van onze opendeur vindt u terug in de jaarplanning onder info.

Tijdens de zomervakantie staan wij de eerste week van juli en na 15 augustus voor u klaar.

Sinds kort gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. In deze brochure kan u hierover meer lezen.