Schoolinfrastructuur

fotohome

Onze leerlingen spelen per leeftijdsgroep op een eigen speelplaats

SL271717  SL271719(1)

STP62473  STP62480

Alle kleuterklasjes zijn uitgerust met meubilair dat aan de noden van de jonge kinderen is aangepast.

site056  site053

site057  IM001889

site026

Ook de klassen van de lagere afdeling beschikken over aangepast meubilair.

site048  site029

site032

Een afzonderlijke turnzaal waar alle facetten van de lichamelijke opvoeding aan bod kunnen komen.

site066

De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden in een speciaal daartoe ingericht lokaal.

STP61831  STP61832

Modern en uitstekend onderhouden sanitair op maat van de kinderen.